Ks. Senior Karol Kulisz, wybitny działacz społeczny i narodowy, redaktor pism religijnych oraz wydawca, a przede wszystkim dobry człowiek i ojciec duchowy społeczności ewangelicko-augsburskiej, któremu nie był obojętny los ubogich i najbardziej potrzebujących mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku minęła 81 rocznica jego męczeńskiej śmierci w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.   

W środę w kościele Eben Ezer w Dzięgielowie wspominano postać ks. Seniora Diecezji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, okazją ku temu była pierwsza rocznica odsłonięcia tablicy pamiątkowej w celi śmierci w obozie zagłady w Buchenwaldzie.

- 11 września ubiegłego roku udało nam się mimo pandemii pojechać do obozu koncentracyjnego Buchenwald w Niemczech, aby odsłonić tablicę pamiątkową związaną z osobą ks. Seniora Karola Kulisza, który urodził się w Dzięgielowie. To była delegacja z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Polski, a głównie nasz diakonat Eben-Ezer, Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej oraz Stowarzyszenia Hereditas wyjaśnia ks. Marek Londzin, Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie. 

Luteranin wpisał się w historię Śląska Cieszyńskiego jako gorliwy działacz na rzecz przynależności do Polski jak również dobroczyńca, dążący do poprawy egzystencji mieszkańców na terenie podzielonego Ślaska Cieszyńskiego. W trosce o seniorów i osoby niedołężne założył w 1913 roku dom opieki „Betezda” w Ligotce Kameralnej. Już jako senior Diecezji Cieszyńskiej zrealizował kolejne dzieło miłosierdzia, uruchamiając Zakłady Opiekuńczo-Wychowawcze „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, które stały się schronieniem dla sierot, starców i osób niedołężnych. Dziś rozpoczęte przed wiekiem dzieło kontynuuje Ewangelicki Dom Opieki “Emaus” w Dzięgielowie, prowadzony przez Diakonat Żeński “Eben-Ezer”.

Podczas środowego spotkania wspomniano także postać, zmarłego w ubiegłym roku ks. Emila Gajdacza, współautora książki o ks. Karolu Kuliszu, która została wydana tuż po jego śmierci.

- K
s. Emil Gajdacz wydania książki nie dożył, gdyż pod koniec września zachorował na Covid i zmarł 13 października 2020 roku, chcemy też przypomnieć nietuzinkową postać tego duszpasterza dodaje duchowny. 

Foto i tekst Krzysztof Telma


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter