16 stycznia 2023r. w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbyło się spotkanie noworoczne Burmistrz Miasta Cieszyna z organizacjami pozarządowymi.

Uczestników powitała Burmistrz Miasta, Gabriela Staszkiewicz. Po części oficjalnej przyszedł czas na przedstawienie organizacji pozarządowych, prezentacji dokonali przedstawiciele, którzy pokrótce opowiedzieli o zakresie i formie działań. Warto nadmienić, że tego dnia w spotkaniu uczestniczyło ponad 3o organizacji pozarządowych.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego - Mariusz Andrukiewicz, który przedstawił członków Rady oraz plan pracy Rady na rok 2023. Głos zabrała także przedstawicielka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Agnieszka Kowalska, która poruszyła między innymi temat badania potrzeb NGO.

Po pytaniach i wnioskach, przyszedł czas na dyskusję.

- Tego dnia rozmawialiśmy również o sukcesach, planach, zamierzeniach i problemach, jakie przed nami stoją... – mówi Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna, podkreślając - Coraz częściej wybrzmiewa potrzeba współpracy dla dobra mieszkańców Cieszyna. Nie mniej ważne są sukcesy w pozyskiwaniu środków, pisaniu wniosków i realizowaniu projektów. Cieszę się ze spotkania i owocnej dyskusji. Życzę wszystkim organizacjom wiele satysfakcji z działalności i sukcesów w 2023 roku!

Spotkanie było również okazją do przedstawienia projektu Szkoły Liderów Miasta Cieszyna, który przedstawiła zebranym Anna Żertka- Bednarek, z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego.

/tekst i foto UM Cieszyn/


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter