/Książnica Cieszyńska/

Miło nam poinformować, iż wczoraj na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały ogłoszone wyniki naboru wniosków do Programu „Kultura cyfrowa” na rok 2024: : https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2024. Wśród 42 podmiotów, którym przyznano dotacje znalazła się także Książnica Cieszyńska, której projekt zatytułowany „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie. Etap IV” otrzymał dofinansowanie w kwocie 166 000 zł. Jest to druga najwyższa dotacja przyznana w tegorocznej edycji Programu „Kultura Cyfrowa” dla projektów, których czas realizacji nie przekracza jednego roku.

Dofinansowany projekt pozwolić powinien na sfinalizowanie rozpoczętego w 2021 r. procesu digitalizacji kolekcji „Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego”, obejmującego dokumenty i akta (oryginały i odpisy), utwory literackie i naukowe, korespondencję, ikonografię, nuty, akcydensy. Większość z nich jest merytorycznie i proweniencyjnie związana ze Śląskiem Cieszyńskim, stanowiąc jedną z najważniejszych baz źródłowych do badań nad historią i kulturą regionu. Kolekcja podzielona jest na 45 wiązek tematycznych, z których każda zawiera od kilkudziesięciu do kilkuset pojedynczych dokumentów lub grup dokumentów i obejmuje w sumie ponad 9 tys. jednostek. Jej zdigitalizowana kartoteka dostępna jest pod adresem: https://katalogi.kc-cieszyn.pl/.../archiwal.../katalog-aptl/

W rezultacie trzech zrealizowanych w latach 2021-2023 projektów, dofinansowanych z budżetu państwa kwotą w łącznej wysokości 239 550 zł, Książnica zdołała zdigitalizować 6 693 jednostki wchodzące w skład kolekcji Archiwaliów PTL (63 659 stron), spośród których 5 702 jednostki w postaci plików cyfrowych w formacie PDF Książnica udostępniła w swoim profilu w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/545914

Jednocześnie opisy zdigitalizowanych rękopisów pojawiły się w dostępnej katalogowej bazie danych, przy czym poszczególne opisy wyposażone zostały linki prowadzące do odpowiednich kopii w bibliotece cyfrowej: https://katalog.kc-cieszyn.pl/collection/20?name=Archiwalia%20Polskiego%20Towarzystwa%20Ludoznawczego&isUser=false

Ponadto w ramach projektów zakupiono wykorzystywany na potrzeby digitalizacji sprzęt fotograficzny oraz – służące do archiwizacji – serwer pamięci masowej i zestaw przenośnych dysków twardych. Dalszą rozbudowę serwera pamięci masowej zapanowano w ramach tegorocznego projektu.

Podkreślić warto, iż sfinalizowane w latach 2021-2023 r. projekty nie wymagały ze strony Książnicy wkładu własnego w formie finansowej, ponieważ ten został wniesiony w postaci rzeczowej, co oznacza, że realizacja projektów nie pociągnęła za sobą konieczności przekazywania Książnicy dodatkowych środków z budżetu miasta. Podobnie będzie również w przypadku projektu, którego wdrożenie zaplanowano na 2024 r.

O długofalowym programie digitalizacji zbiorów pisaliśmy niedawno, 26 stycznia z okazji 15 rocznicy zawarcie porozumienia, na mocy którego Książnica Cieszyńska dołączyła do grona instytucji współtworzących Śląską Bibliotekę Cyfrową: https://www.facebook.com/KsiaznicaCieszynska/posts/pfbid02yK8PvhBYdPcKLi5haFYxshQRk9VJ9xheCmxh6rkYetLXvw1kEp9dpbYGS4PTziBSl

/mat.pras/


 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter