W Cieszynie ruszyła kolejna edycja „Rekolekcji z kawą w tle”. Co roku ta forma spotkań wielkopostnych organizowanych przez ks. Tomasza Srokę oraz ks. Andrzeja Kozubskiego, duszpasterzy z parafii św. Marii Magdaleny przyciąga do Cafe Muzeum wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, którzy z dala od zgiełku codzienności, poprzez interesujące tematycznie spotkania, rozmowy i szczerą refleksję próbują zbliżyć się do Boga. 

Gościem czwartkowego spotkania pt. „Bóg jest światłością” był ks. Piotr Niemczyk, wikary w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej oraz autor wydanej w tym roku książki „Bóg w czarnej dziurze”. Zanim podjął studia teologiczne, zdecydował się zostać magistrem inżynierem geodezji, studiując na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. Autor od dzieciństwa pasjonował się fizyką oraz astronomią. W wydanej publikacji dzieli się swoimi przemyśleniami i w bardzo przystępny dla czytelnika sposób zestawia wiedzę naukową z treściami biblijnymi, odsłaniając powiązania między współczesnymi odkryciami a nauką Kościoła.

- To trochę specyficzne, że ksiądz zajmuje się tematami związanymi z nauką, dołączając do książki różnego rodzaju wykresy matematyczne, fizyczne. Na pewno będzie to dla nas ciekawe ubogacenie, ponieważ cały czas próbujemy poprzez te spotkania budować taki most pomiędzy wiarą a nauką - podkreślał na wstępie współinicjator wydarzenia ks. Tomasz Sroka.   

Foto i tekst Krzysztof Telma


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter