Władysława Magiera, znana cieszyńska historyczka, laureatka Srebrnej Cieszynianki Miasta Cieszyna, autorka wielu cenionych publikacji promujących bohaterki Ziemi Cieszyńskiej m. in „Szlaku kobiet Śląska Cieszyńskiego” oraz „Cieszyński szlak kobiet”, została uhonorowana Złotą  Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Cieszyna otrzymała wyróżnienie z rąk przedstawiciela Sejmiku Śląskiego w Katowicach. Na swoim koncie ma także niezliczoną ilość artykułów, wywiadów czy prelekcji. Jest również współinicjatorką powstania na Wzgórzu Zamkowym Uliczki Cieszyńskich Kobiet. Wyróżnionej gratulowała Burmistrz Miasta Gabriela Staszkiewicz oraz cieszyńscy radni.

- Ma na swoim koncie wiele cennych inicjatyw. Wydobywa na światło dzienne sylwetki zasłużonych dla historii regionu kobiet. Z jej inicjatywy TVP nakręciła film dokumentalny Uliczka Cieszyńskich Kobiet, nagrywa cykliczne audycje radiowe, odbyła także w ostatnich latach kilkaset prelekcji i wykładów i to nie tylko na terenie woj. śląskiego. Jest autorką ponad osiemdziesięciu biogramów kobiet Śląska cCeszyńskiego. Opracowała scenariusze cyklu spotkań o zasłużonych dla miasta kobietach, które odbywały się po obu stronach Olzy, a także zainicjowała zbiórkę publiczną, w wyniku której odsłonięto w Cieszynie w 2011 roku tablicę honorującą Zofię Kirkor-Kiedroniową i Józefa Kiedronia - wyliczał podczas sesji Andrzej Molin, radny Sejmiku Śląskiego w Katowicach.

Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter