W Mszy świętej Niedzieli Palmowej w żywieckiej konkatedrze pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny przewodniczył ks. biskup Piotr Greger. Wraz ks. biskupem Piotrem przy ołtarzu modlili się się ks. Grzegorz Gruszecki – proboszcz parafii oraz ks. Robert Kasprowski- sekretarz ks. biskupa Piotra. W pustej żywieckiej konkatedry koncelebransom posługiwał kleryk Łukasz Raczek.

„W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr nawiązał do czytanej Ewangelii (M 26, 14-27,66) powiedział:

Rozpoczynamy jedyny, niepowtarzalny w całym roku liturgicznym tydzień, którego przesłanie i klimat stanowią mocny fundament potwierdzający, że jest on nazywany Wielkim. Jego wielkość nie jest rezultatem naszych ludzkich wysiłków, nie jest uzależniona od naszej obecności – dziś mówimy o tym z bólem doświadczając niemożliwości gromadzenia się razem w świątyni – ma swoje źródło w wydarzeniach zbawczych, które będziemy nie tylko wspominać, ale sakramentalnie uobecniać. Nadchodzi czas refleksji oraz przeżywania ostatnich wydarzeń ziemskiego życia Jezusa przed śmiercią krzyżową.

Wiara w Ukrzyżowanego nie jest dla nikogo prosta ani oczywista do przyjęcia. Łatwiej nam uwierzyć w Boga uciszającego burzę na jeziorze czy wyprowadzającego z grobu Łazarza niż w Boga umierającego na krzyżu jak złoczyńca. Łatwiej nam zaakceptować Boga triumfującego niż Tego, który – w ludzkich kategoriach myślenia – ponosi dotkliwą klęskę.

W całym opisie męki i śmierci Jezusa nie uczniowie są najważniejsi i nie grzech człowieka jest w centrum uwagi, chociaż często jest o nim mowa. W centrum zawsze pozostaje Dobra Nowina, to znaczy Jezus Chrystus, który rozświetla wszelkie ciemności tego świata. Dwa rozdziały Ewangelii Mateuszowej (dwudziesty szósty i dwudziesty siódmy) opisujące mękę i śmierć Jezusa staje się dla nas treścią zapraszającą do refleksji nad ofiarną miłością Jezusa, ale stanowią także okazję do wnikliwego rozpoznania upadku ucznia. Z jednej strony wczytujemy się w kolejne wydarzenia stanowiące wypełnienie się tajemnicy paschalnej, a z drugiej – odchodzenie uczniów od swojego Pana.

Dni Wielkiego Tygodnia mają być dla nas czasem kolejnego, nowego wyboru Jezusa Chrystusa; to czas uczenia się mądrych, odpowiedzialnych decyzji pójścia za Jezusem po drogach Jerozolimy, aby – jak chce Bóg Ojciec – wszystko, do końca się wykonało. Mają to być dni budzenia się z religijnego letargu, wychodzenia z religijności tłumu, by coraz bardziej stawać się uczniami Jezusa zdolnymi i gotowymi do osobistego opowiedzienia się po Jego stronie, z pełną akceptację Bożej miłości oraz wymagań, których znakiem jest krzyż Chrystusa.”

Dobrze,że większość parafii w naszej diecezji bielsko- żywieckiej prowadzi transmisje internetowe z Mszy świętych, a nasze diecezjalne radio Anioł Beskidów prowadzi codziennie transmisję z Mszy świętych, koronki do Miłosierdzia Bożego, Różańca. W każdej chwili możemy włączyć się do modlitwy w tych niewątpliwie trudnych czasach dla nas wszystkich. Ja również modlę się by ta epidemia jak najszybciej się skończyła, byśmy mogli zacząć żyć normalnie.

Życzę tego nam wszystkim.

Tekst: Marian Szpak
Foto: ks. Robert Kasprowski

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter