To była dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego uroczystość szczególnie ważna. Nic więc dziwnego, że w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 50-lecie swojej działalności rozpoczęto oficjalną fanfarą, wyłonioną w konkursie ogłoszonym przez Rektora UŚ w Katowicach, profesora dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. 

Od października 2017 r., kiedy to w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia zainaugurowany został Rok Jubileuszowy Uniwersytetu Śląskiego do chwili obecnej - miało miejsce wiele pięknych wydarzeń, przygotowanych specjalnie z tej okazji. Takich wydarzeń odbędzie się jeszcze sporo, wraz z centralnymi uroczystościami, których czas przypada na czerwiec tego roku. Uniwersytet Śląski świętować będzie swój jubileusz do końca roku kalendarzowego.

Kwietniowa uroczystość to zaakcentowanie obecności w strukturach UŚ dwóch wydziałów – Wydziału Artystycznego oraz Etnologii i Nauk o Edukacji. W imieniu społeczności akademickiej gości powitała prowadząca spotkanie, dr Małgorzata Mendel, oddając następnie głos rektorowi UŚ w Katowicach.

- Uniwersytet Śląski to dzisiaj bardzo znacząca uczelnia, zlokalizowana w czterech miastach naszego regionu: w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie i Cieszynie. To blisko 3 200 pracowników, 25 tys. studentów i doktorantów. To również ok. 250 tys. absolwentów… razem tworzymy ogromne miasto … - podkreślał, profesor dr hab. Andrzej Kowalczyk Rektor uczelni.
Trochę historii...

Znaczącą część całego uniwersytetu stanowi filia w Cieszynie, jej początki datują się na rok 1971. Pierwotnie było to Wyższe Studium Nauczycielskie przekształcone następnie w filię. Kolejnym etapem było powstanie dwóch wydziałów.

Cieszyńska filia nie powstała w próżni, o jej powstaniu zadecydowało bowiem szereg czynników, między innymi: tradycje edukacyjne, oświatowe a nawet akademickie na Ziemi Cieszyńskiej. Historia przypomina nam, że od lat dwudziestych do roku 1950 (z przerwą wojenną) funkcjonowała tu Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, która później została w części przeniesiona do Olsztyna i włączona tam do Wyższej Szkoły Rolniczej. Potencjał więc w Cieszynie istniał obok tradycji i działalności kulturalnej, śpiewaczej oraz muzycznej, co znajduje również odzwierciedlenie w życiu Ziemi Cieszyńskiej do dnia dzisiejszego.

- Uniwersytet wypełnia trzy misje. Pierwszą jest edukacja, drugą badania naukowe, trzecią stanowi społeczna odpowiedzialność, która realizuje się we współpracy z otoczeniem samorządowym i gospodarczym. Cieszy nas w szczególności współpraca ze społecznością Ziemi Cieszyńskiej. Cieszy nas współpraca z władzami miasta i powiatu cieszyńskiego – podkreślał Rektor nawiązując do inicjatyw, które uczelnia podejmuje z poziomu władz uniwersyteckich, realizowanych we współpracy z regionem, dodając - Część obiektów kampusu cieszyńskiego wymaga rewitalizacji i odnowienia. Wspólnie z władzami miasta i powiatu stworzyliśmy wspólnie projekt i plan prac. Zaangażowaliśmy w te działania środki finansowe uniwersytetu, a władze miasta i powiatu zadeklarowały swój udział także finansowy, co znalazło odzwierciedlenie w budżetach. Wspólne działania są wyrazem naszej determinacji i woli by umocnić Uniwersytet Śląski w Cieszynie, by unowocześnić infrastrukturę w ofercie, warunki kształcenia, a także by uczelnia na Ziemi Cieszyńskiej nadal pełniła swą rolę kulturową i twórczą. Chcielibyśmy tworzyć takie warunki, by nasza młodzież chciała tu studiować i podejmować pracę. To dotychczasowe wyzwanie uniwersytetu, które chcemy nadal realizować przez następne pięćdziesiąt lat. Tak więc cieszymy się z tej współpracy i bardzo za nią dziękujemy.

Po wystąpieniu dziekanów cieszyńskich wydziałów nastąpiła uroczystość wręczenia złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” Miastu Cieszyn i Powiatowi Cieszyńskiemu, które uchwałą z dnia 20 marca br. przyznał Senat Uniwersytetu Śląskiego.

- Wysoką pozycję uczelni w kraju buduje się mocnym wsparciem w swoim mieście, w swoim regionie, a dopiero później w kraju. Wydziały uniwersytetu zorganizowane w Cieszynie, w swoim mieście -  takie wsparcie mają. To wsparcie, szczególnie w ostatnich latach a także współpraca władz miasta i powiatu zostały bardzo mocno zintensyfikowane – mówił na chwilę przez uroczystym wyróżnieniem Rektor uczelni, dodając - Przyszłość to współpraca i za tę współpracę w imieniu Senatu Uniwersytetu Śląskiego i całej społeczności chciałem podziękować.W dowód uznania na ręce wyróżnionych trafiła złota odznaka wraz z listem gratulacyjnym.

- To zaszczyt i zobowiązanie. Obiecuję, że kolejne lata będą latami współpracy i sukcesu, bo wasz sukces to również sukces regionu, powiatu, miasta – mówił Janusz Król Starosta Powiatu Cieszyńskiego, składając na ręce jubilatów życzenia wszelkiej pomyślności i wielu lat wspaniałej pracy edukacyjnej - Stu lat i więcej…  By rok świętowania jubileuszu był rokiem wspomnień, podsumowań, ale również rokiem realizacji zamierzeń i planów.

Następnie głos zabrał Ryszard Macura Burmistrz Cieszyna. – Dzisiaj trudno wyobrazić sobie Cieszyn bez absolwentów Uniwersytetu Śląskiego i bez was, pracujących i tworzących tą wspaniałą uczelnię. Trudno wyobrazić sobie życie kulturalne i dobrze funkcjonujące szkoły, bez  pedagogów, których daliście naszemu miastu, powiatowi i naszej ojczyźnie. Trudno zebrać w jedno, te wszystkie miejsca w Cieszynie, które uświetniliście swoją działalnością artystyczną. Proszę przyjmijcie za to wszystko podziękowania, jestem przekonany, że nasza współpraca nadal będzie się układać pomyślnie, bo jesteście ludźmi o dużych sercach i bogatych umysłach, którzy chcą widzieć i działać więcej, i których my wszyscy potrzebujemy. Z pewnością z tej współpracy będziemy korzystać i będziemy za nią dziękować.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Przed publicznością wystąpiła Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego, obchodząca 30 lat działalności artystycznej,  Chór Uniwersytetu Śląskiego HARMONIA oraz Międzywydziałowy Zespół Folkowy FOLKUŚ. 

 

Treść listu gratulacyjnego:

Obchody jubileuszu 50-lecia działalności Uniwersytetu Śląskiego skłaniają do zadumy nad losami śląskiej wszechnicy, jej pracowników studentów i absolwentów, a także sprzyjają wspólnej refleksji nad rolą, jaką w codziennym funkcjonowaniu uniwersytetu spełniają jego przyjaciele.

W podziękowaniu za otwartość i aktywną obecność w życiu uczelni, Senat Uniwersytetu Śląskiego postanowił przyznać Miastu Cieszyn złotą odznakę „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego”. W ten sposób społeczność akademicka uniwersytetu pragnie dać wyraz uznania dla tych, którzy w szerokim horyzoncie swojego myślenia ważne miejsce przyznali sprawom nauki, edukacji i kultury, tak istotnym dla przyszłości nie tylko uczelni, lecz również dla rozwoju nowoczesnego regionu i jego społeczeństwa.

Wielce sobie cenimy Państwa zaangażowanie w działania realizowane przez uczelnię oraz życzliwość wielokrotnie okazywaną wspólnocie uniwersytetu. Sądzimy, ze uhonorowanie Miasta Cieszyn złotą odznaką jest jedynie skromnym wyrazem wdzięczności uniwersyteckiej społeczności i podziękowaniem za niezwykle owocną i satysfakcjonującą współpracę. Jesteśmy przekonani, że współpraca ta będzie konstytuowana, pozwalając na podejmowanie ambitnych wyzwań i realizację wspólnych przedsięwzięć. Gratulując honorowego wyróżnienia życzymy Państwu satysfakcji, wielu osiągnięć w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności i dobra w życiu osobistym.
 
 
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter