W sobotę, 29 kwietnia do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wyruszyli pielgrzymi z Cieszyna. Pielgrzymi poszli najpierw do Bielska-Białej Wapienicy, zaraz po Mszy Świętej sprawowanej w kościele św. Jerzego, której przewodniczył ks. prał. Stefana Sputek. Błogosławieństwa na drogę na zakończenie Eucharystii udzielił im ks. Marcin Wróbel.

Pątnicy z Cieszyna szli sprawdzoną trasą - tą samą, co w ubiegłych latach, przez Ogrodzoną, Skoczów do Bielska-Białej Wapienicy. Tam przenocowali i rano poszli w stronę Hałcnowa, gdzie dołączyli do reszty pielgrzymki. W Hałcnowie spotkali się m.in. z grupą św. Matki Teresy,  pod przewodnictwem księdza Grzegorza Pasternaka, wikariusza w parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie oraz grupą św. Faustyny, pod przewodnictwem ks. Tomasza Sroki, dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie.

W sumie z diecezji bielsko-żywieckiej wyruszyło aż siedem grup, w których do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach pielgrzymowało łącznie 1800 osób!  Pielgrzymka była bardzo dobrze przygotowana, zarówno pod względem duchowym jak i organizacyjnym. Były śpiewy,  modlitwa i każdy miał możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Dopełnieniem podróży za Jezusem do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego był koncert Magdy Anioł.

- Piękno pielgrzymowania za Jezusem, który mówi posyłam Was  daje człowiekowi piękne odczucia, chęć pójścia za Nim i zastanowienia się nad słowami "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu!" - mówi "Gwiazdce Cieszyńskiej" Renata Zięba uczestniczka, która pielgrzymowała do Łagiewnik w grupie św. Matki Teresy.

W tym roku hasło, które towarzyszyło pielgrzymce brzmiało: "Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu” (1Kor 1,26). Była to 6. Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej z Hałcnowa do Łagiewnik.

Tekst: P.Staroń
Foto: R.Zięba

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter