Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w dniu 2 grudnia br. odprawił uroczystą Eucharystię w bielskim kościele pw. św. Józefa na Osiedlu Złote Łany. Z okazji, że  40 lat temu, na przełomie września i października 1978 r., ks. kardynał Karol Wojtyła, wizytując bialską parafię pw. Opatrzności Bożej, gościł w rodzącej się wtedy wspólnocie parafialnej na osiedlu Złote Łany. Była ostatnią parafią, w której  jako metropolita krakowski odbył wizytację kanoniczną, przed wyborem na Stolicę Piotrową w Rzymie w 1978 r.

Wśród kapłanów celebrujących liturgię,  obok proboszcza ks. Stanisława Wójcika i dziekana III bielskiego dekanatu ks. Jerzego Wojciechowskiego byli m.in. ks. Stanisław Maślanka i ks. Józef Pilch – uczestnicy tamtych dni. Przy ołtarzu modlili się księża rodacy i zaproszeni kapłani. Wśród wiernych nie zabrakło świadków pamiętnej wizytacji sprzed 40 lat.

W wygłoszonej homilii ks. kardynał Stanisław Dziwisz do nawiązał do  przypadającej pierwszej niedzieli Anwentu, a zwłaszcza do czytań i Ewangelii ( Łk 21, 25-28, 34- 36). Jezus powiedział do swoich uczniów: << Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe askutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście modli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczum>>.

W dalszej części homilii ks. kardynał Stanisław nawiązał do obchodzonej w tym roku 40 rocznicy wyboru ks. kardynała Korola Wojtyłę na stolicę świętego Piotra w Rzymie, która pozwoliła ukazać ten długi pontyfikat, jako wielki dar dla współczesnego Kościoła i świata. Przypomniał jednocześnie, że parafia na Złotych Łanach w Bielsku-Białej wpisała się na zawsze w historię ostatniego etapu duszpasterskiej posługi i pasterskich decyzji ks. kardynała Karola Wojtyły w archidiecezji krakowskiej. „Możemy wprost powiedzieć, że to jemu parafia św. Józefa zawdzięcza istnienie. On przygotował grunt”. Ks. kardynał wspomniał  nieżyjącego już śp. ks. Józefa Szczyptę – twórcę parafii i budowniczego kościoła na bielskim osiedlu Złote Łany.  "Znaliśmy się dobrze. Byliśmy razem w krakowskim Seminarium Duchownym, a starszy ode mnie o rok Józef przyjął święcenia kapłańskie w 1962 roku. Był to pierwszy rocznik, któremu młody ks.biskup Karol Wojtyła udzielił święceń prezbiteratu”.

„Co chciałby nam dzisiaj – po czterdziestu latach – powiedzieć św. Jan Paweł?” – zapytał w homilii ks.kardynał Stanisław i zachęcił do szczerej odpowiedzi na pytanie. „Papież zachęcałby nas i prosił, byśmy przede wszystkim postawili Boga w centrum naszego życia osobistego i rodzinnego. Bóg jest skałą, na której powinniśmy budować gmach naszego życia i przygotowywać naszą wieczność.

Zdaniem ks. kardynała wspólnota Kościoła potrzebuje „bezinteresownej służby”, i „ofiarnych serc”. „Sam Jan Paweł II dał wspaniały przykład, jak można służyć Bogu i Kościołowi, ojczyźnie i światu” – stwierdził ks. kardynał Stanisław i zaapelował, by powierzać Bogu wszystkie sprawy Kościoła powszechnego, Kościoła w naszej Ojczyźnie, wdzięczni Panu za dar odzyskanej prze stu laty niepodległości. Powierzmy sprawy kościoła bielsko-żywieckiego i wspólnotę kościoła św.Józefa na Złotych Łanach.

Prośmy o orędownicto patrona tutejszej parafii świętego Józefa oraz wstawiennictwo u Bożego tronu naszego świętego papieża Jana Pawła II, tak bardzo związanego z Waszą wspólnotą, On na pewno szczególny sposób nam błogosławi i jest obecny tu z nami, powiedział na zakończenie ks. kardynała Stanisław. Na zakończenie Eucharystii ks. kardynał Stanisław, pobłogosławił wiernych relikwiarzem z  krwią świętego papieża Jana Pawła II.

Po Mszy świętej delegacja parafian, księża i zaproszeni goście z ks.kardynałem Stanisławem Dziwiszem udali się pod pobliski dom państwa Glondysów przy ul.Lenartowicza 36B, gdzie 40 lat temu odbyło się spotkanie ks. kardynała Karola Wojtyły z bielszczanami i gdzie powstał pierwszy punkt katechetyczny przyszłej parafii. Pod tablicą pamiątkową umiejscowioną na ścianie budynku złożono wiązanki kwiatów, a przybyły tu ks.biskup senior Tadeusz Rakoczy odmówił z zebranymi Anioł Pański. Ksiądz kardynał Stanisław wręczył pamiątkowe różańce mieszkającym w tym budynku rodziną państwa Glondysów i udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa.

Tekst i foto: Marian SzpakPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter