Już po raz XVIII z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie, wyruszyła w dniu 6 sierpnia br. Piesza Pielgrzymka diecezji bielsko- żywieckiej  na Jasną Górę pod hasłem -  " W mocy Ducha idziemy do Matki". Wymarsz pielgrzymki poprzedziła Msza święta sprawowana przez ks. biskupa Piotra Gregera. Wraz z ks. biskupem Piotrem przy ołtarzu polowym modlili się  ks. Piotr Konieczny - proboszcz i kustosz sanktuarium, ks.Damian Koryciński - diecezjalny przewodnik pieszych pielgrzymek oraz liczni księża z naszej diecezji pośród których byli przewodnicy dziewięciu grup pielgrzymkowych.
 
W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr nawiązał do przypadającego w dniu dzisiejszym święta Przemienienia Pańskiego oraz czytanej Ewangelii ( Łk 9, 28b - 36): "Chcemy dziś pójść po śladach słowa Bożego, aby w mocy Ducha zrozumieć, a przede wszystkim doświadczyć tajemnicy przemienienia. Mamy świadomość, że światło Ducha Świętego pozwala nam odkryć pełny sens wydarzenia góry Tabor. Ewangelijne zapisy Jezusowego Przemienienia każą nam myśleć o wydarzeniu, które rzeczywiście miało miejsce, a nie jest tylko żadną subiektywną opinią uczniów Mistrza z Nazaretu. Ewangelista Łukasz nie był w gronie trzech apostołów wybranych przez Jezusa, którzy mieli łaskę podążenia z Nim na górę. Jesteśmy z Jezusem na górze Tabor, ale tylko Łukasz, jako jedyny, podaje powód owego wyjścia na górę; Jezus poszedł tam, aby się modlić. To właśnie wtedy, w czasie modlitwy, Jego oblicze zmieniło wygląd. Przemienienie jest zatem bezpośrednim skutkiem modlitwy Jezusa, tego szczególnego czasu rozmowy Syna Bożego z Ojcem. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił – to nie jest jakiś tylko dodatek w zapisie Łukaszowym; to jest klucz do zrozumienia całego wydarzenia z góry Tabor. W takim kontekście odczytujemy kolejną pieszą pielgrzymkę naszej diecezji, która wyrusza dziś z sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, by podążać do tronu Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pielgrzymka to szczególny czas otwierania się na moc Bożej łaski, to wyjątkowa, niecodzienna okazja do właściwej przemiany samego siebie. Samo kroczenie przemiany nie dokonuje; o tym nie decydują przemierzone kilometry, ale siła modlitwy. Pielgrzymka to intensywny czas modlitwy, to rezygnacja z tego, co mi wolno i do czego mam prawo, aby podejmując wysiłek fizyczny świadomie tracić czas dla Boga. Pielgrzymka to czas naszego przemienienia; to szansa doświadczenia zachwytu spotkania ze swoim Panem. Góra Przemienienia – to miejsce, na którym człowiek na nowo zachwyca się Chrystusem, a zafascynowany uznaje Go Panem swojego życia".
 
Na zakończenie homilii ks. biskup Piotr powiedział: "Doczytajmy dzisiejszą Ewangelię do końca. Święty Łukasz nic nie mówi o treści modlitewnej rozmowy Jezusa z Ojcem. Mamy jednak pewność, że pomiędzy górą Tabor a niebem, powstała bezpośrednia komunikacja. Były to chwile, w których znalazły potwierdzenie słowa wypowiedziane przez Jezusa do Natanaela: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego (J 1, 51). Życzę wam takiego doświadczenia, takiej perspektywy, przepełnionej Bożą chwałą. Niech ta perspektywa towarzyszy wam, będzie z wami obecna na każdym kolejnym kilometrze drogi prowadzącej na Jasną Górę".
 
Ks. biskup Piotr otrzymał od rodziny udającej się na pielgrzymkę pakiet pielgrzyma z nr. 0, 00, a ks. Damian Koryciński, dziękując ks. biskupowi Piotrowi za przewodniczenie Eucharystii  poinformował również, że w tegorocznej pieszej pielgrzymce do Jasnogórskiej Pani uczestniczy 892 pielgrzymów. Z bielskimi pątnikami pielgrzymują już od pięciu lat pielgrzymi z Węgier, a także pielgrzymi duchowi, których stan zdrowia nie pozwala na czynne uczestnictwo w pielgrzymce – w tym roku jest ich 58 osób.  Liturgię Mszy świętej wzbogacił swoją grą i śpiewem zespół „Betania” ze Starej Wsi. Po udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa ks. biskup Piotr, dołączył do pielgrzymów i wraz z nimi przeszedł fragment trasy w kierunku Wilamowic, gdzie planowany był pierwszy postój. 

Dwudziesta ósma Piesza Pielgrzymka diecezji bielsko-żywieckiej na Jasną Górę wyruszyła w dniu dzisiejszym również, z  Andrychowa, Bielska-Białej i Cieszyna, a siódmego sierpnia  z Czechowic-Dziedzic i Oświęcimia. Jedenastego  sierpnia br. wszystkie grupy pielgrzymkowe naszej diecezji bielsko - żywieckiej połączą się przed Częstochową i wspólnie wejdą na Jasnogórskie Błonia. Uroczystą Eucharystię odprawi ks. biskup Piotr Greger na zakończenie diecezjalnej pielgrzymki.

Tekst i foto: Marian Szpak

 
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter