W kaplicy Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku Białej w dniu 2 listopada br. odbyła się Msza święta po przewodnictwem ks. biskupa Piotra Gregera. W raz z ks. biskupem Piotrem przy ołtarzu modlili się za wszystkich zmarłych w ostatnim roku pacjentów i pracowników medycznej placówki,  księża: Antoni Młoczek - proboszcz parafii pw. św. Mikołaja, Robert Kasprowski- sekretarz ks. biskupa Piotra, Szczepan Kobielus i Łukasz Jonczy - kapelani bielskich szpitali.


W wygłoszonej homilii wspomniał, że ostatnie dni października i początku listopada przypominają nam o Kościele : pielgrzymującym, chwalebnym i cierpiącym. "Słowo Boże jest adresowane tylko do Kościoła pielgrzymującego (Kościół triumfujący oraz Kościół cierpiący jest już poza ekonomią sakramentalną). Bóg kieruje dziś swoje słowo do nas; przypomina o naturze, specyfice i ostatecznym przeznaczeniu ludzkiego istnieniu. Bóg daje nam obietnicę wiecznego mieszkania w niebie, a Boże obietnice są nieodwołalne. Jeśli Bóg obiecuje i zapowiada, to zdania nie zmienia ani się z żadnego słowa nie wycofuje.

W rzeczywistość ludzkiego istnienia wpisana jest kategoria czasu (linearnego, który jest naznaczony tajemnicą przemijania, uczestniczymy wówczas w wymiarze czasu zwanego chronosem; natomiast życie ziemskie człowieka przeżywane w optyce wiary, ukierunkowane na wieczność jest uczestnictwem w wymiarze kairos, gdzie życie nie tyle przemija, ile zmierza do momentu, kiedy w Jezusie Chrystusie ono się wypełni. Jezus rozpoczynając swoją publiczną działalność woła: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże (M1 1, 14b), a z wysokości krzyża Jezus woła: Dokonało się (J 19, 30a). Prawda o wypełnieniu (dokonaniu) jest jak klamra spinająca dzieło zbawcze tego, który jest Początkiem i Końcem (Alfą i Omegą). Świat i żyjący w nim człowiek zmierzają do momentu, aby w Jezusie wszystko się wypełniło".

Na zakończenie ks. biskup Piotr powiedział, że dzień liturgicznego wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych jest czasem naszej modlitwy za tych, którzy przeżywają w czyśćcu, aby rychło okazał się moment ich wypełnienia w Chrystusie; dla nas jest to czas spojrzenia w przyszłość i dostrzeżenia, że czas ziemskiego życia (ani minuty dłużej) jest zasługiwaniem na wieczny los.
Eucharystię w kaplicy Beskidzkiego Centrum Onkologii zakończyło apostolskie błogosławieństwo ks. biskupa Piotra Gregera.

Tekst i foto: Marian Szpak


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter