Akcję zbierania znaczków organizują księża werbiści z Pieniężna. Trwa ona już ponad 20 lat. Ma na celu wspierać misje, jakie księża werbiści prowadzą w różnych częściach świata. Zebrane, ostemplowane znaczki pocztowe są sprzedawane, a uzyskane w ten sposób środki, przekazywane na cele misyjne. W ten prosty sposób pomagania misjonarzom angażują się liczne grupy parafialne, harcerze, uczniowie, seniorzy. Tak niewiele trzeba, aby zrobić coś dobrego.

Do tej akcji od ponad 15 lat włączyli się też parafianie kościoła salwatorianów pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej. W  kościele tym, na stoliku, obok prasy katolickiej stoi słoik z napisem: „Każdy znaczek wspiera misję”. Parafianie znają już zasady zbierania znaczków i chętnie do słoika je wrzucają.

A reguły są proste. Należy wyciąć ostemplowany znaczek pocztowy z koperty z co najmniej półcentymetrowym marginesem. Znaczki te po właściwym przygotowaniu, którym zajmują się werbistowscy wolontariusze, sprzedawane są kolekcjonerom, a dochód przekazywany  misjonarzom. 

Corocznie udaje się zebrać kartony od 5 do 10 kg znaczków. Przekazywane  są one księżom werbistom, podczas ich corocznego spotkania w Bielsku-Białej.

Tak było też w tym roku. Tradycyjne Skupienie dla Współpracowników Misyjnych Zgromadzenia Słowa Bożego (Księży Werbistów) odbyło się 7 marca br., jeszcze przed ograniczeniami związanymi z epidemią koronawirusa, w krypcie kościoła NSPJ przy ul. Traugutta 13 w Bielsku-Białej.

Organizowane one są, od wielu lat, przez Referat Misyjny Księży Werbistów z Pieniężna. Wtedy była okazja do wspólnej modlitwy podczas Eucharystii, Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia i nabożeństwa Gorzkich Żali. Uczestnicy modlili się w intencji misjonarzy, a także o dar nowych powołań misyjnych. Dziękowali również Bogu za stulecie istnienia Domu Misyjnego św. Wojciecha w Pieniężnie.

Gościem spotkania był o. Heribertus Wea SVD z Indonezji, obecnie przebywający w Polsce. Przybliżył on zebranym realia pracy misyjnej, opowiedział  o codziennym życiu zwykłych ludzi, o ich marzeniach, niepokojach, trudnościach. W spotkaniu wziął również udział ks. Janusz Talik – dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz były dyrektor tej instytucji ks. Stanisław Budziak.

Referat Misyjny z Pieniężna reprezentowali organizatorzy spotkania Danuta Piasecka SSpS i o. Wiesław Dudar SVD - dyrektor Referatu, który na zakończenie zaapelował do zebranych, aby nadal wspierać misje i jednoczyć się wokół tej dobrej sprawy.

Wyzwala ona dobro, pozwala angażować się każdemu bez względu na jego status społeczny oraz wiek. Dziękując zebranym za ofiarowane znaczki pocztowe na cele misyjne o. Wiesław wyjaśnił, że dzięki pozyskanym z ich sprzedaży środkom finansowym, posługa misjonarzy będzie łatwiejsza i owocniejsza.

Pozwoli też, co najważniejsze, otoczyć wsparciem większą liczbę najbardziej potrzebujących. Niech dobry Bóg wynagrodzi wszystkim za okazane dobro. 

Na  spotkanie można było też przynieść  inne dobra do przekazania instytucjom i osobom w krajach misyjnych  m.in. środki czystości i higieny osobistej, materiały opatrunkowe (wszystko w oryginalnych opakowaniach), niepotrzebne, stare telefony komórkowe z bateriami, prześcieradła, koce i ręczniki (nowe), niepotrzebne klucze, stare marki zachodnioniemieckie, stare medaliki, różańce, krzyżyki (w dobrym stanie).

Kierujemy słowa zachęty do słuchaczy Bielskiego UTW przy ATH oraz Akademii Seniora, aby włączyli się do tej akcji.

Tekst: Urszula i Andrzej Omylińscy

Fotografie: o. Wiesław Dudar SVD
 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter