"Radujcie się zawsze w Panu" - takie wezwanie usłyszeliśmy we wczorajszej liturgii w Niedzielę Gaudete, czyli Radości. "Pan jest blisko" - woła św. Paweł.

W takiej atmosferze jedenastego grudnia 2016 r. w bielskiej katedrze odbył się odpust parafialny św. Mikołaja.

Mszę świętą wraz z ks. biskupem Tadeuszem Rakoczym koncelebrowali księża z dekanatu centralnego na czele z ks. proboszczem parafii Antonim Młoczkiem. W uroczystej liturgii oprócz licznie zgromadzonych wiernych, sióstr zakonnych udział wzięli klerycy, diakoni z Krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego ze swym ks. rektorem Sławomirem Kołatą, oraz chór katedralny, który swym śpiewem uświetnił uroczystości odpustowe. W wygłoszonej homilii ks. biskup Tadeusz Rakoczy nawiązał do działalności świętego Mikołaja oraz powiedział, że każdy z nas powinien być świętym Mikołajem by czynić dobro.

Na zakończenie Eucharystii ks. biskup Tadeusz Rakoczy udzielił zgromadzonym uroczystego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. W kruchcie katedry młodzież z Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym Domu Dziecka w Bielsku-Białej urządziła kiermasz świąteczny, gdzie można było nabyć choinki oraz kartki świąteczne wykonane przez nich.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter