Bielsko-Białą oceniono wysoko w rankingu najlepszych gmin w Polsce. Nasze miasto, w kategorii miast na prawach powiatu, w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2021 zajęło 7. miejsce. Wręczenie wyróżnień odbyło się 26 kwietnia w Sejmie. Dyplom odebrał zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński.

Organizatorem rankingu jest Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, a także Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.

Jednostki samorządu terytorialnego są oceniane na podstawie 16 wskaźników Głównego Urzędu Statystycznego przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej. Wskaźniki te obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Są wśród nich wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, odsetek wydatków na projekty inwestycyjne i dochodów własnych w dochodach budżetu oraz liczba osób pracujących, bezrobotnych, podmiotów gospodarczych na 1.000 mieszkańców czy saldo migracji, a także odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji i z oczyszczalni ścieków.

Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy. Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, dzięki czemu wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, rozwój polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz miasta na prawach powiatu.

Najlepszą gminą w Polsce 2021 w kategorii miast na prawach powiatu zostało Świnoujście. Bielsko-Biała jest na siódmym miejscu w rankingu. Warto zaznaczyć jednak, że nasze miasto uplasowało się w zestawieniu wyżej niż np. Wrocław, Kraków czy Sopot, i osiągnęło najwyższą pozycję na tle poprzednich lat. W 2003 roku byliśmy bowiem na dziesiątym miejscu, a w 2019 roku na dziewiątym.

Na zdjęciu nr 1 zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński odbiera dyplom dla jednej z najlepszych gmin w Polsce z rąk przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Tomasza Ławniczaka.

Na zdjęciu nr 2 od lewej: przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Tomasz Ławniczak, zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński i prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył.

Wydział Prasowy UM Bielska-Białej / Urszula i Andrzej OmylińscyPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter