23 stycznia, 2017 roku w bielskiej katedrze odbyły się uroczyste nieszpory, które były centralnym wydarzeniem Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, w naszej diecezji bielsko-żywieckiej.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym roku przebiega pod hasłem "Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14-20). W ekumenicznej modlitwie udział wzięli księża biskupi: Piotr Greger, Tadeusz Rakoczy z diecezji bielsko-żywieckiej, Adrian Korczago i Paweł Anweiler, z diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Marian Niemiec z diecezji katowickiej z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Wśród licznie zgromadzonych wiernych udział wzięli, również księża z diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego, na czele z diecezjalnym referentem do spraw ekumenizmu ks. prof. Józefem Budniakiem, oraz duchowni Kościoła ewangelicko-augsburskiego z całego Śląska Cieszyńskiego. Na wspólnej modlitwie obecni byli księża, oraz diakoni (kobiety i mężczyźni) z Kościoła luterańskiego, którzy biorą udział w kursie pastoralnym.

W swoim wystąpieniu ks. biskup Adrian Korczago zwrócił uwagę, że prawda o narodzonym w Betlejem Zbawicielu ludzkości, przypomina, iż Bóg pragnie także dziś rodzić się w ludzkich sercach i jednać ludzi. "Bóg jedna i dziś, outsiderów wiary, poturbowanych przez życiowe doświadczenia, wątpiących w Bożą moc, mało wiernych. Jedna w krzyżu, który nas obdarował, bo ten krzyż jest wyrazem Bożej miłości ku nam. I dlatego Chrystus ma wszelkie prawo do tego, by przynaglać. Nigdy nie będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy już wszystko, osiągnęliśmy już szczyt naszych możliwości w zbliżaniu się do siebie."

- Jesteśmy zdolni do pojednania. Zdolni do tego, by próbować być nie tylko obok siebie, ale ze sobą i dla siebie. To dlatego, że Chrystus pojednał nas z Bogiem. Pojednanie to nie jednorazowy akt. To nie jednorazowe w okolicach Bożego Narodzenia. To proces, którego możemy być udziałowcami. To przywilej -
powiedział na zakończenie ks. biskup Adrian Korczago i wezwał "by chronić tę chwilę świętości".

Z kolei, w swoim wystąpieniu ks. biskup Tadeusz Rakoczy powiedział, że my chrześcijanie jesteśmy powołani do starań o jedność między sobą: "Powinniśmy się o nią starać, a nade wszystko winniśmy ją wymodlić. Wszyscy czujemy się dziś serdecznie przynagleni przez naszego Mistrza do wzmożenia wysiłków ekumenicznych, aby przyszłość zastała nas, jeśli nie zjednoczonych całkowicie, to przynajmniej znacznie mniej podzielonych niż byliśmy w przeszłości. Musimy prosić o to Boga."

Ksiądz biskup Marian Niemiec w swoim wystąpieniu zaznaczył, że miłość Chrystusa powinna nas przede wszystkim przynaglać do pokuty, polegającej na przemianie serca: "Miłość Chrystusa przynagla nas do dawania świadectwa wobec tych, którzy się od Chrystusa odwrócili, którzy Go nie znają. Im większa świadomość, grzechu, tym większe poznanie miłości Bożej. O tym mówił Apostoł Paweł, o tym mówił Marcin Luter, o tym mówi papież Franciszek. Potrzebujemy pokuty, świadomości naszej słabości, konieczności poddania się pod Bożą Miłość."

Ekumeniczne nabożeństwo zakończone zostało wspólnym błogosławieństwem udzielonym przez wszystkich obecnych księży biskupów.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter