Szlaki Papieskie to turystyczne trasy górskie i kajakowe, którymi wędrował ks. Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II. Oznakowanie ich jest inspirowane przez Fundację Szlaki Papieskie z Krakowa, której prezesem jest Urszula Własiuk, przewodniczącym Rady Fundacji Jerzy Rieger a opiekunem duchowym ks. prał. Stefan Misiniec.

Inicjatywa ta powstała nie tylko z miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II, ale  też z potrzeby udokumentowania i utrwalenia wszelkich śladów Jego pobytu na rodzinnej ziemi.  Pierwszym miejscem na Ziemi Żywieckiej, upamiętnionym Szlakiem Papieskim, była Węgierska Górka, gdzie aktu poświęcenia dokonał biskup diecezji bielsko-żywieckiej obecnie senior Tadeusz Rakoczy. Tradycyjnie, od 11 lat, Fundacja Szlaki Papieskie, dla współpracujących z  nią osób z całej Polski, organizuje wiosną spotkania w Krakowie. Uczestnicy są przyjmowani przez metropolitę krakowskiego w Domu Arcybiskupów krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3 i biorą udział w uroczystej Mszy św. w prywatnej Kaplicy Arcybiskupów.  W tym roku,  29 kwietnia, Gospodarzem był nowy metropolita abp Marek Jędraszewski. Uroczystość rozpoczęła się, jak w poprzednich latach  od zapalenia zniczy i złożenia kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II na dziedzińcu Kurii, oraz odśpiewania „Barki”; wartę honorową zaciągnęła młodzież z Polskiego Związku Strzeleckiego oddział w Tymbarku. Następnie wszyscy przeszli do Kaplicy -  miejsca pamiętającego święcenia kapłańskie Karola Wojtyły, jego modlitwy i pracy jako biskupa krakowskiego i eucharystii sprawowanej przez Papieża. Obecnie znajdują się w tym miejscu relikwie św. Jana Pawła II.

O Bożą pomoc w działaniu Fundacji Szlaków Papieskich dla bardzo licznej grupy z nią związanej prawie z całej Polski m.in. z Puław, Ełku, Kielc, Bystrej, Bielska-Białej, Zabrza, Kasiny Wielkiej, Węgierskiej Górki, Limanowej, Skawiny, Radziszowa, Marcyporęby, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem ks. abp Marka Jędraszewskiego w koncelebrze z piętnastoma księżmi z różnych diecezji. W homilii ks. abp Marek, powiedział między innymi: „dzisiaj, w święto patronki Europy (św. Katarzyny Sieneńskiej), modlimy się przy Chrystusowym ołtarzu, gdzie gromadzą się kapłani i świeccy różnych pokoleń, różnego wieku, których można by nazwać strażnikami Szlaków Papieskich, ale na pewno także strażnikami chrześcijańskiej Europy. Podkreślił, że obecnie dużo osób chce wędrować Szlakami Papieskimi, bo dzięki błogosławionej obecności na nich księdza, bp, kardynała i papieża Jana Pawła II, nabrały wyjątkowej głębi. Dalej wyjaśnił hierarcha: „do tych wędrówek skłaniała go nie tylko nadzwyczajna wrażliwość na piękno ziemi stworzonej przez Boga. Jak mało kto potrafił zachwycać się wielkim dziełem stworzenia czy to w górach czy na Mazurach czy w Wielkopolsce”, i kontynuował: „Jego wędrówki  były zawsze okazją do modlitwy, wyciszenia się tak, by się skupić nad tym kim jest człowiek, jakie jest jego powołanie. Na Szlakach Papieskich  rozważał o sprawiedliwości, o miłości małżeńskiej, rodzinnej, to tam powstawało między innymi jego słynne dzieło „Miłość i odpowiedzialność” i inne wiersze, poematy, gdzie w sposób malarski przedstawiał piękno ziemi, po której stąpał”.

Na zakończenie Ksiądz Arcybiskup przypomniał zebranym: „Stoicie w szczególnym miejscu historii naszej ojczyzny i Europy, miejscu  które On zaznaczył swoją obecnością, modlitwą, refleksją, przyjaźnią z innymi. Jesteśmy w  miejscu, na skrzyżowaniu szlaków, nie tylko tych na których możemy odkryć ustawiony znak, ale też odkryć ich wymiar duchowy. I przed wami stoi  wielkie zadanie, aby to dobro zachować, by je ocalić, by je przekazywać kolejnym pokoleniom Polaków. Aby w ten sposób chronić to, co najbardziej cenne w chrześcijańskim wymiarze Polski, naszej ojczyzny a także w chrześcijańskim wymiarze Europy”. Oprawę muzyczną podczas Eucharystii zapewnił parafialny chór Bazyliki Mariackiej „Organum” pod dyrekcją Bogusława Grzybka; Ojciec Święty mówił o nim z uznaniem „mój chór”. Wartę honorową przy relikwiach św. Jana Pawła II trzymały poczty sztandarowe różnych stowarzyszeń i szkół. Po Mszy Św. prezes Fundacji Urszula Własiuk podziękowała Księdzu Arcybiskupowi, oraz przybyłym kapłanom  i uczestnikom za wspólną modlitwę w intencji utrwalania i dokumentowania Szlaków Papieskich. Przed błogosławieństwem raz jeszcze w ciepłych słowach wypowiedział się Ksiądz Arcybiskup, zwrócił uwagę na ułożoną przez Fundację modlitwę wiernych, opartą na cytatach z wypowiedzi św. Jana Pawła II, w której – jak powiedział – zawarte zostało „credo działalności organizacji”. Spotkanie zakończyło się w Sali Włoskiej w krużgankach pobliskiego klasztoru OO Franciszkanów,  tradycyjnym „obwarzankiem krakowskim”. Jest to zawsze okazja do dzielenia się radością i pogłębienia więzi między miłośnikami Szlaków Papieskich oraz do nabycia dotychczas wydanych przez Fundację tomów przewodników serii Szlaki Papieskie i innych wydawnictw pokrewnych. Do zakończenia opracowania przewodnika po Szlakach Papieskich niewiele już brakuje, ale stale brakuje ludzi do współpracy w zakresie oznaczenia Beskidu Śląskiego na południe od Bielska Białej po Cieszyn (Pasmo Baraniogórskie i Czantoria).

Więcej o Szlakach Papieskich można znaleźć na stronie: http://www.szlakipapieskie.pl/

Tekst i fotografie Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter