Sposób życia jest podstawowym warunkiem, aby chronić się przed chorobami nowotworowymi – twierdzili specjaliści Beskidzkiego Centrum Onkologii na spotkaniu z seniorami, chorymi i zainteresowanymi, z okazji I Dnia Walki z Rakiem w Bielsku-Białej. Odbyło się ono, w pierwszych dniach lutego, w przygotowanej do uruchomienia  nowoczesnej placówce Chemioterapii Dziennej Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej.

Poświęcone zostało ono profilaktyce i walce z chorobą nowotworową, która dzięki rozwojowi onkologii zaczyna być  chorobą przewlekłą. Warunkiem jest to, aby ją wcześniej wykryć. „Wtedy jesteśmy w stanie - dzięki nowoczesnej medycynie umożliwić pacjentowi w miarę normalne życie, przez długi okres czasu, tak jak żyją chorzy z niewydolnością nerek, czy chorzy z AIDS” – powiedział dr n. med. Klaudiusz Komor, prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Dodał również - „tym u  których nowotwór został rozpoznany zbyt późno, onkologia stwarza warunki zmniejszenia cierpienia, a także oferuje opiekę paliatywną.

O tym jak sami możemy chronić się przed tymi chorobami określa Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Jego postanowienia zaprezentował dr n. med. Rafał Wiśniowski, onkolog kliniczny i internista z Bielska-Białej. Kodeks podaje 12 najważniejszych warunków jakie może spełniać każdy, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka. Są to m.in.: - nie używanie tytoniu w żadnej postaci i nie przebywanie w jego dymie, utrzymywanie prawidłowej wagi, codzienna  aktywność fizyczna i jak najkrótszy czas w pozycji siedzącej, zgodna z zaleceniami, prawidłowa dieta z jak największą ilością produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców oraz jak najmniejsza ilość produktów wysokokalorycznych i unikanie przetworzonych mięs, produktów o dużej zawartości cukru i soli  (dieta śródziemnomorska), abstynencja od napojów alkoholowych, unikanie nasłonecznienia lub ochrona przed nim, unikanie działania substancji rakotwórczych oraz promieniowania pochodzącego z wysokiego stężenia radonu, unikanie hormonalnych terapii zastępczych, poddawanie dzieci szczepieniom ochronnym przeciwko chorobom wirusowym, karmienie dzieci piersią, branie udziału w badaniach przesiewowych.

W trakcie prelekcji nt. „Rak to nie wyrok” dr n. med. Rafał Wiśniowski przedstawił aktualne statystyczne dane dotyczące ilości chorych na nowotwory oraz stan personelu medycznego na oddziałach onkologicznych. Zdefiniował chorobę nowotworową jako nieprawidłowy rozrost tkanki, nie poddającej się prawidłowym czynnościom regulacyjnym organizmu, zaznaczając, że jego rozwój zaczyna się, gdy dochodzi do kontaktu z czynnikiem rakotwórczym i uszkodzeniem materiału genetycznego komórki, budującej dany narząd. Prelegent przedstawił cele i metody stosowane w onkologii, takie m.in. jak chemioterapia, terapia celowana, radioterapia, brachyterapia. Szczególną uwagę zwrócił na badania przesiewowe określonych grup wiekowych( powyżej 50 r. życia) w których występuje podwyższone ryzyko zachorowań. Ten apel należy wziąć sobie mocno do serca i nie unikać  takich badań oferowanych przez Centrum Onkologiczne.

Placówka w Szpitalu Miejskim przy ul. Wyspiańskiego w Bielsku-Białej jest przygotowana do uruchomienia i czeka na decyzję NFZ. Będzie w niej można wykonać badania, dostać leki i wrócić do domu,  pracować zawodowo, żyć w miarę normalnie z chorobą, którą trzeba poznać i do niej się przyzwyczaić - wyjaśnił prelegent. Dlatego tak ważna jest wstępna diagnostyka onkologiczna, oparta na szczegółowym badaniu. Może  ono przyczynić się do wykrycia nowotworu na wczesnym etapie, a w konsekwencji do lepszego rokowania, stwarzając warunki do wydłużenia życia pacjentów. W tym pomaga rozwój metod obrazowania oraz technik stosowanych w onkologii, takich jak np. USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna. Ten arsenał środków będzie do dyspozycji pacjentów.

Program Dnia Otwartych Drzwi 4 lutego br. w nowym pawilonie Chemioterapii Dziennej, przewidywał także porady i szkolenia indywidualne, dotyczące profilaktyki chorób nowotworowych, zdrowego odżywiania, akceptacji i reakcji na proces diagnostyczno-terapeutyczny. Przedstawicielki Federacji Stowarzyszeń Amazonek przybliżyły także m.in. problematykę samobadania piersi, znaczenia szkolenia i edukacji w profilaktyce tej choroby.

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem był apel całego środowiska lekarskiego, o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju, do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej.

Więcej zdjęć z I Dnia Walki z Rakiem w B-B można zobaczyć TUTAJ

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy   

                                               

                                                                         

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter