Okres Wielkiego Postu jaki przeżyliśmy i jaki znamy, obfituje w różne nabożeństwa i praktyki religijne. Wielu z nas chętnie bierze udział w Drodze Krzyżowej, „Gorzkich Żalach”, rekolekcjach wielkopostnych, czy innych indywidualnych już praktykach pokutnych.

Jednak wszystkie te nabożeństwa mają jeden cel: prowadzą nas ku owocniejszemu przeżyciu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Św. Paweł powie: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 15, 24). Dlatego właśnie nasza radość paschalna to jedno wielkie święto, które trwa 50 dni - od Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Dlatego Salwatorianie posługujący w parafii NMP Królowej Polski w Bielsku Białej, postanowili w tym roku przedłużyć to radosne przesłanie liturgii wielkanocnej poprzez nabożeństwo Drogi Paschalnej, zwanej także Drogą Światła (Via Lucis). Polega ono na przeżywaniu czternastu stacji - spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami (wzorowane jest na znanej nam dobrze Drodze Krzyżowej - Via Crucis).

Nabożeństwo „Drogi Światła” ma stosunkowo niedługą historię w Kościele. Powstało w 1988 roku we wspólnocie salezjańskiej we Włoszech. Dosyć szybko uzyskało aprobatę Stolicy Apostolskiej (2002 r.). Obecnie coraz więcej wspólnot parafialnych włącza w okresie wielkanocnym Drogę Światła do systematycznych nabożeństw.

Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem, które stanowi podstawę wiary jest Zmartwychwstanie Chrystusa. Głównym celem nabożeństwa jest podkreślenie tego zbawczego wydarzenia w życiu Kościoła, w życiu każdego z nas. Schemat Drogi Światła zawiera 14 spotkań (podobnie jak Droga Krzyżowa) i opiera się na tekstach biblijnych:

1. Zmartwychwstanie Jezusa (Łk 24,1-6)
2. Przybycie Apostołów do pustego grobu (J 20,1-8)
3. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie (J 20,11-18)
4. Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus (Łk 24,13-27)
5. Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba (Łk 24,28-35)
6. Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom (Łk 24,36-45)
7. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów (J 20,19-23)
8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza (J 20,24-29)
9. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim (J 21,4-12)
10. Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi (J 21,15-19)
11. Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny (Mt 28,16-20)
12. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca (Mk 16,14-20)
13. Uczniowie wraz z Maryją oczekują w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,10-14)
14. Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego (Dz 2,1-6.14-21).

Nabożeństwo miało miejsce w sobotę, 18 kwietnia 2020 r. o godz. 20.00. Przygotowali je duszpasterze pracujący w parafii wraz z innymi wiernymi, którzy zadbali o wystrój kościoła, oświetlenie, a także pomoc w śpiewie. Nabożeństwu przewodniczył: ks. Michał Pastuszka, proboszcz parafii.

Mamy nadzieję, że nasza wspólna modlitwa pobudziła i umocniła naszą wiarę w zwycięstwo i moc Zmartwychwstałego oraz zachęciła do przyjęcia w swoim życiu konsekwencji wynikających z tego wydarzenia.

Per Crucem - ad Lucem! Przez krzyż - do światła!

Całość dostępna na: fanpage: @salwatorianiebielskobiala

lub linku: KLIKNIJ

Tekst: ks. dr Paweł Krężołek SDS  /  Fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter