W Niedzielę Biblijną i rozpoczynającego się Tygodnia Czytania Biblii w naszym kraju uroczystą eucharystię w bielskiej katedrze pw. św. Mikołaja sprawował ks. biskup Roman Pindel.

Ksiądz biskup Roman Pindel w wygłoszonym słowie Bożym nawiązał do dwóch  przykładów ludzi którzy mieli i mają wielki szacunek do Biblii. Najpierw nawiązał do Romana Brandstaettera, który w swoim szkicu historycznym – literackim „ Krąg biblijny” pisze jak w jego domu Biblia była zawsze pod ręką i w zasięgu wzroku, nigdy w bibliotece.

Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej Księgi, jej kultu i wywyższania. (...) Ojciec opowiadał mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania. Czytali ją z wielką czcią, jego dziadek oraz ojciec i wówczas nie wolno było im przeszkadzać. Roman Brandstaetter był żydem z Tarnowa i po drugiej wojnie światowej przyjął chrzest w Kościele katolickim.

Drugi przykład ks. biskup Roman podał Annę Dymną – aktorkę i prezes fundacji „Mimo wszystko”, która w swoim życiu Biblię stawia na pierwszym miejscu. Biblię rozpoczęła czytać wraz ze swoim mężem Wiesławem na głos, a dziś czyta ją czyta sama. Wybierając się w podróż zawsze zabiera ze sobą Biblię.

„Tak, jak odnosimy się na zewnątrz do Pisma Świętego, taki też mamy stosunek do Słowa Bożego w naszym sercu. Warto pomyśleć przez chwilę, gdzie jest nasza Biblia? Czy może gdzieś położona na półce, wśród wielu pięknych albumów, encyklopedii i dzieł literatury. Czy to jej miejsce? Czy nie powinniśmy częściej sięgać po Biblię niż po Sienkiewicza, jakiś album?”

Ks. biskup Roman  wskazał na ludzi, dla których Biblia jest lekturą codzienną, ich chlebem powszednim. „Sięgają po nią w radosnych i trudnych chwilach. Czytają regularnie o oznaczonej porze kolejne fragmenty albo na chybił trafił, albo wracają do tych fragmentów, które okazały się dla nich przełomowe. Jedni tylko czytają i modlą się, inni pracują, wertując po całej Biblii. Coś zapisują na jej marginesach lub na osobnych kartkach. Spotkałem ludzi różnego wieku, którzy nie zasną, jeżeli wcześniej nie przeczytają przynajmniej jednego rozdziału z Pisma Świętego” – stwierdził i zaapelował, by poprzez szacunek do Biblii wyrazić swoją cześć wobec Boga.

„Niewidzialny Bóg, zmartwychwstały Jezus, który jest u Ojca, może być uszanowany poprzez nasz pokłon czy pocałowanie księgi Biblii, umieszczenie jej w odpowiednim miejscu i czytanie – podkreślił. Wezwał też, by w Niedzielę Biblijną dokonać jakiegoś aktu uczczenia Słowa Bożego w domu. „Niech to będzie gest, na jaki mnie stać. Nie na wyrost, lecz w sposób autentyczny. A może to będzie odkurzenie Biblii, postawienie na lepszym miejscu, zrobienie jakiegoś specjalnego miejsca. Może będzie to pierwszy znak, zanim zacznę czytać i modlić z jego pomocą. Trzeba zacząć od czegoś. Co zrobię dziś, w Niedzielę Biblijną?”.


Przy ołtarzu wraz ks. biskupem modlili się księża: Antoni Młoczek- proboszcz parafii oraz Piotr Góra – sekretarz księdza biskupa. W ostatnim słowie ks. biskup Roman zachęcił do wspólnej lektury Ewangelii według św. Mateusza. Tydzień Biblijny, przeżywany w diecezji bielsko- żywieckiej pod hasłem: #LooknijDoPisma. Na zakończenie ks. biskup Roman udzielił pasterskiego błogosławieństwa wiernym całej naszej diecezji.

Niedzielę Biblijną odbyła się transmisja w mediach społecznościowych IV-go Narodowego Czytania Pisma Świętego w bazylice w Bielsku-Białej Hałcnowie. W naszej diecezji bielsko- żywieckiej organizuje się także akcję #LooknijDoPisma. Jej celem jest promocja Biblii. Inicjatorzy zachęcają do dzielenia się w przestrzeni wirtualnej ulubionymi zdaniami z Pisma Świętego. Osoby, które chcą wziąć udział w akcji, powinny opublikować w mediach społecznościowych ulubione cytaty biblijne z dopiskiem: #LooknijDoPisma.

Tekst i foto: Marian Szpak
 

 

 

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter