W uroczystość Królowej Polski w kościele pw. NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej świętowano nadzwyczajnie. W centrum święta naszej parafii była odpustowa koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem zaproszonego gościa ks. Jana Sochę SDS – wieloletniego przełożonego prowincji salwatorianów.

Rozpoczynając liturgię zaznaczył, że uroczystość odpustowa to podarowanie wszystkich kar i win przez odpust zupełny. Niech to nasze dzisiejsze spotkanie po głębokim akcie żalu i pokropieniu wodą święconą, oczyści nasze serca i sumienia, abyśmy mogli w sposób godny i czysty uczestniczyć w tej uroczystej Mszy Świętej.

W wygłoszonej homilii ks. Jan nawiązując do słów Ewangelii wyjaśnił, że Chrystus  z wysokości krzyża przekazał nam w swoim testamencie wskazanie miłości: „Oto Matka twoja”, a do Matki powiedział: „A oto są dzieci Twoje”, Weź je w swoją opiekę.  Dlatego tak bardzo czcimy i wielbimy Matkę Boską, bo stała się naszą Matką. I tak jest w historii Kościoła Świętego oraz narodu polskiego . „Ku  czci Matki Boskiej wznoszono świątynie, kościoły i inne dzieła naszej kultury. Ona była tą, której poświęcono nasz pierwszy, najpiękniejszy hymn narodowy: „Bogurodzica Dziewica …”, który znamy i powtarzamy po dzień  dzisiejszy.  A dziś 3 maja w sposób szczególnie podniosły  czcimy i świętujemy uroczystość NMP Królowej Polski”.

I dalej kontynuował: „Taka uroczystość rozpoczęła się 1 kwietnia 1656 r kiedy ojczyzna nasza była pod najazdem szwedzkim, a król Jan Kazimierz  w katedrze lwowskiej pw Wniebowzięcia NMP, przed cudownym obrazem MB Łaskawej, ślubował i powierzył losy narodu polskiego Tej, która przez niego została obwołana  Królową Polski. Toteż kiedy najeźdźcy oblegali Jasną Górę odstąpili, mimo uzbrojenia, liczebnej przewagi i zajęcia wielkiego terytorium”.
„8 września 1717 r.,  nałożono na obraz MB Częstochowskiej złote korony, została ukoronowana, a później Sejm Czteroletni uchwalając konstytucję 3 maja 1791 r., pierwszą demokratyczną konstytucję w Europie,  zawarł  w niej wersety ślubowań króla Polski Jana Kazimierza”.

„Co się stało z tobą Polsko, gdy na przełomie XIX i XX w. dokonano grabieży i okradziono z pięknego, cudownego wizerunku MB Częstochowskiej na Jasnej Górze złote korony?” - zapytał kaznodzieja i opisał tamte wydarzenia.

„Wtedy grupa biskupów  Episkopatu Polski w 1910 r., z abpem lwowskim Józefem Bilczewskim na czele, udała się do Watykanu, aby papieża
Piusa X prosić o wstawiennictwo i przeprosić za to co się dokonało.„Będąc we Lwowie, dzięki swoim staraniom, uzyskał papieski dekret potwierdzający kult MB jako Królowej Korony Polskiej i ustanawiający liturgiczne święto Królowej Korony Polskiej dla swojej diecezji, które później dla  całej Polski obchodzone w dniu 3 maja,  ustanowił papież Pius XI. Dzięki abp Józefowi Bilczewskiemu cała Polska obchodzi w tym dniu  święto ku czci NMP Królowej Polski”.

Ostatnio bp Roman Pindel – ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ogłosił obecny rok Rokiem św. Józefa Bilczewskiego  pochodzącego z Wilamowic, wyświęconego  w 1884 r, przez kard. Albina Dunajewskiego w Krakowie”.

Kończąc kaznodzieja zaakcentował: „Dzisiejsza uroczystość odpustowa zachęca nas, do wspomnień tych, którzy nam  bardzo pomogli w historii Polski. Ich słowa i działania zakotwiczyły się w naszej pamięci. Jest nim beskidzki człowiek, święty abp Józef Bilczewski, który tak cudownie przeprowadził odnowienie i umocnienie kultu Maryjnego.  Trzeba dzisiaj  również ciepło wspominać Lwów, gdzie były składane śluby króla Jana Kazimierza i sanktuarium częstochowskie, tak bardzo poświęcone Królowej Polski.

Prosimy Cię św. Józefie Bilczewski, biskupie i kapłanie, uczyń cud, tam gdzie serce Twoje spoczywa, w katedrze lwowskiej, gdzie tak bardzo wskazywałeś na Matkę, która jest Matką narodu naszego. Niech to będzie cud przemian, masowych nawróceń, opamiętania. Prosimy Cię o to bardzo. Z  nadzieją  Boga Rodzico Dziewico!  Amen”.

Końcowym elementem sumy odpustowej była procesja wokół kościoła  z Przenajświętszym Sakramentem, poprowadzona przez ks. Jana. 

Wzruszająca i pogłębiająca naszą wiarę była ta uczta z Chrystusem przy Eucharystycznym stole. Zgromadziła licznych wiernych, którzy mieli możliwość uzyskania duchowego daru jakim jest odpust zupełny. Serdeczne podziękowania ślemy ks. Janowi za to, że pomógł nam głębiej, religijnie przeżyć uroczystość odpustową w naszej parafii.

Aby zobaczyć więcej zdjęć z uroczystości odpustowej trzeba kliknąć TUTAJ

Fotografie i tekst: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter