Uroczystą Mszę świętą na zakończenie mijającego 2016 roku, 31 grudnia, w bielskiej katedrze poprzedziło nabożeństwo przebłagalne, połączone z duszpasterskim sprawozdaniem przez ks. proboszcza Antoniego Młoczka. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Piotr Greger wspólnie z kapłanami bielskiej katedry na czele z ks. proboszczem Antonim Młoczkiem oraz ks. Sławomirem Zawadą sekretarzem i kapelanem księdza biskupa Piotra Gregera.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr Greger nawiązał do Ewangelii (J.1, 1-18): Istotnym jest, abyśmy w poszukiwaniu szczęścia do którego każdy człowiek ma prawo, wzięli do ręki Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ona bowiem, począwszy od Janowego prologu, daje nam całą prawdę o człowieku. Droga do Ewangelii umożliwia człowiekowi osobiste spotkanie z Chrystusem, który jest wcieloną Miłością. W tym duchu nowa ewangelizacja to ponowne, ale konieczne, konfrontowanie się uczniów Chrystusa z Ewangelią. To najpierw nie tyle głoszenie Ewangelii innym ludziom, ile raczej ponowne głoszenie Ewangelii samemu sobie. Przypomniał dewizę emerytowanego ks. biskupa Janusza Zimniaka "Evangelizari et evagelizare" (Być ewangelizowanym i ewangelizować), a nigdy odwrotnie. Nowa ewangelizacja ma swoją metodę, która polega na tym, aby wpierw uczyć kochać i milczeć, tę metodę wskazał nam sam Chrystus, który najpierw szedł do ludzi i czynił dobrze.

W końcowej swojej homilii ks. biskup Piotr Greger zachęcał do dziękowania Bogu za dar czasu kończącego się roku kalendarzowego, "za wszelkie dobro, jakiego doświadczyliśmy od drugiego człowieka". Na zakończenie uroczystej Mszy świętej za ks. biskup Piotr Greger udzielił wszystkim uroczystego błogosławieństwa, a Eucharystię zakończyła wspólnie odśpiewana kolęda "Bóg się rodzi".

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter