W kaplicy św. Melchiora Grodzieckiego, w Kościele św. Marii Magdaleny znajduje się obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej. Kapłani zachęcają do modlitwy przy wizerunku Matki Bożej.

Niewiele osób wie, 70 lat temu do Cieszyna została sprowadzona kopia obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, która do dnia dzisiejszego znajduje się w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, w kaplicy św. Melchiora Grodzieckiego. W 1947 roku z inicjatywy Asysty Cieszyńskiej, w zakątku Kościoła należne miejsce zajął wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej.

- Mam to szczęście, że w tej kaplicy jako proboszcz parafii spowiadam wiernych i każdego dnia patrzę na ten obraz. Jest mi on bardzo bliski, ponieważ jako ksiądz pochodzący z archidiecezji krakowskiej, pielgrzymowałem i dalej pielgrzymuję do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, aby się modlić do Matki Bożej. Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej jest wspaniałym znakiem modlitwy... - mówił w 2017 roku ksiądz Jacek Gracz, proboszcz parafii, podczas Mszy św., z okazji 70. rocznicy umieszczenia wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej w świątyni.

Jak wyjaśniał wtedy również oo. Bernardyn, wikariusz z Sanktuarium pasyjno -maryjnym w Kalwarii Zebrzydowickiej - Kalwaria Zebrzydowska to jedno z miejsc na mapie Polski, do którego pielgrzymują pątnicy z całej Europy. -  Ciekawym zjawiskiem jest to, że to nie tylko my pielgrzymujemy do Matki Bożej. Zdarza się, że to Ona przychodzi do nas. Przychodzi jako dobra Matka, która chce pouczyć swoje dzieci i przestrzec przed niebezpieczeństwem. Przychodząc, przynosi ze sobą orędzie - tak było w Lourdes, tak było też 100 lat temu w Fatimie. Także kalwaryjskie sanktuarium, do którego z wielką radością co roku pielgrzymujecie - jest miejscem działania łask Bożych. Tu także jest Matka - Pani Kalwaryjska - mówił oo. Bernardyn i dziękował za to, że wierni z Cieszyna tak chętnie pielgrzymują każdego roku do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Oryginał obrazu słynącego cudami znajduje się w bazylice Matki Bożej Anielskiej przy Kościele oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. oo. Bernardyni weszli w jego posiadanie w roku 1641, umieścili w dobudowanej Kaplicy Cudownego Obrazu i odtąd Kalwaria Zebrzydowska, będąca miejscem pasyjnym, upamiętniającym Mękę Jezusa Chrystusa, jest także miejscem Maryjnym.

Kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej została przez członków Asysty zakupiona w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku 1947. Ulokowanie jej w bocznej kaplicy Kościoła Św. Marii Magdaleny uzyskało aprobatę księdza Teodora Lichoty, ówczesnego administratora parafii, zaś uroczyste jej wprowadzenie w czasie Mszy Św., celebrowanej przez zaproszonych Ojców Bernardynów, nastąpiło 9 listopada, 1947 roku.

Tekst i foto: P.Staroń

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter