8 lutego do Cieszyna zawitał reformacyjny bus, czyniąc miasto jedną z 68 stacji Reformacji na mapie Europy. Na cieszyńskim Rynku spotkali się, oficjalnie witając jubileuszowy pojazd: burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, ks. dr Volker Jung prezydent Ewangelicki Kościoła w Hesji-Nassau, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Adrian Korczago, zagraniczni goście, duchowni diecezji cieszyńskiej i uczniowie ewangelickich szkół.

Jako pierwszy słowo do zebranych wygłosił burmistrz Cieszyna, podkreślając znaczenie tytułu Europejskiego Miasta Reformacji.

- Dzięki temu, że wiara w Jezusa Chrystusa została zapisana w sercach ludzi, możemy dzisiaj oglądać nie tylko pamiątki związane z historią Reformacji i materiałami na jej temat, ale nade wszystko żywy Kościół. Świadczy o tym wasza obecność… - mówił, zachęcając również do radosnego świętowania.

Warto podkreślić, że w Polsce tytuł Miasta Reformacji otrzymały tylko dwa miasta – Cieszyn i Wrocław i to właśnie one stały się stacjami na trasie ciężarówki reformacji, która odwiedziła nasz gród w środę 8 lutego. Bus reformacyjny, który odbywa trasę po Europie, by połączyć ze sobą różne reformacyjne miasta i ich historie, jest dowodem na to, że Reformacja nie jest związana jedynie z Wittenbergą, ale stała się obywatelką Europy i świata. W wędrującym busie znajdziemy reformacyjne historie ze wszystkich odwiedzonych miejsc - w formie zdjęć, filmów, nagrań audio i tekstów.

Jednak obchody 500-lecia Reformacji choć przypominają o wydarzeniach i przebiegu historii, to przede wszystkim stanowią chwilę zadumy nad aktualną historią i budzą wiele pytań.

- Ks. Marcin Luter odkrył, że Bóg nie jest Bogiem, który krytykuje ludzi, umniejsza ich rolę… ale jest Bogiem, który uwalnia i wyzwala człowieka. Podczas jubileuszu 500-lecia nie chodzi jednak o samą postać Marcina Lutra, ale o to, by zastanowić się nad znaczeniem tych słów… Dziękuję, że ten autobus reformacyjny może odwiedzić Cieszyn i możemy się tu spotkać... - mówił ks. dr Volker Jung, prezydent Ewangelickiego Kościoła w Hesji-Nassau w Niemczech.

Zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Adrian Korczago zwrócił uwagę na wydarzenie, jako okazję do zastanowienia się nad dzisiejszym świadectwem wiary.

- Jako ewangelicy stajemy na cieszyńskim rynku, by opowiadać o 500-leciu przeżywanej odnowy Kościoła, który od samego początku zadomowił się w Cieszynie i jego okolicach... Postrzegamy to dzisiejsze wydarzenie, jako niepowtarzalną okazję do tego, byśmy na nowo się sobie przyjrzeli i zastanowili nad naszym obecnym świadectwem. Te słowa przede wszystkim kieruję do was, najmłodszych … Byśmy nie tylko zapoznali się z historią, dniem przeszłym i zobaczyli, że nasi przodkowie nie wstydzili się Ewangelii. Chcemy też, by wkład ewangelicki był dobrze pomnażany… - podkreślał bp Adrian Korczago.

W roku 2014 Cieszyn otrzymał zaszczytne miano Miasta Reformacji.

- To wielki wyróżnienie, ale wszyscy też mamy świadomość tego, że jest ono efektem wielu pokoleń które na to pracowały. Bez żywej wiary naszych przodków nie spotkalibyśmy się dzisiaj tutaj. Spotykamy się, bo nasi przodkowie żyli Chrystusem autentycznie, często byli to ludzie zwykli… Być może to jest tajemnicą tego, że Kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim jest ciągle tak żywym Kościołem. Wiara przetrwała w sercach zwykłych ludzi. To był wielki dar – mówił burmistrz miasta, kierując podziękowania na ręce przedstawicieli Kościoła ewangelickiego w Europie… w Polsce… za wybór Cieszyna na jedno z tych wyjątkowych 68 miast. - Życzę Państwu by Kościół ewangelicki rozwijał się żywą wiarą w Chrystusa.

Po uroczystym przekroczeniu progów autobusu reformacyjnego uroczystość przeniosła się do sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza, gdzie rozpoczęła się sesja naukowa dla gości Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP. Wykład na temat współczesnego, europejskiego wymiaru Reformacji wygłosi ks. dr Volker Jung. Po zakończeniu spotkania w sali sesyjnej Ratusza, goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej Cieszyna.

Wraz z godziną 16.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie rozpoczęła się uroczysta sesja trzech gremiów, w której udział wzięli radni Sejmiku Śląskiego, Powiatu Cieszyńskiego i Rady Miasta Cieszyna oraz zaproszeni goście, których powitał Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura. – Witam was w mieście, które kultywuje tradycję wielokulturowości i szacunku dla drugiego człowieka i życzę wszystkim obecnym, aby to spotkanie zaowocowało pokojem, służbą drugiemu człowiekowi i radością życia w wolności – mówił włodarz.

Podczas uroczystości przyjęto okolicznościową rezolucję.

- Różnorodność jest bogactwem.. Jestem dumny, że jestem synem tej Śląskiej Ziemi… Cieszyńskiej Ziemi… że było mi dane dorastać właśnie w tym miejscu, zdobywać tu wykształcenie, wiedzę i żyć w tym środowisku – mówił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, podkreślając – W czasie, gdy wokół tyle sporów… wasza rezolucja jest dowodem na to, że Polacy – córki i synowie Śląskiej Ziemi, potrafią razem dla dobra Ojczyzny jednoczyć się i działać.

Tego dnia uroczystościom towarzyszyło wystąpienie na temat historii Reformacji, które wygłosili: dr Łukasz Barański i dr hab. Wacław Gojniczek. Podczas spotkania zaprezentowano przedstawienie uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Odbyła się także projekcja filmu promocyjnego o Cieszynie, który jest związany z projektem. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Wyższobramski Chór Kameralny.

Treść rezolucji:

Sejmik Województwa Śląskiego na podstawie uchwały z dnia 21 września 2015 roku ogłosił w Województwie Śląskim Rok 2017 Rokiem Reformacji. Wiąże się to z wydarzeniem sprzed 500. lat, kiedy to augustiański mnich Marcin Luter opublikował 95 tez, co dało początek Reformacji. Ruch reformacyjny wkrótce dotarł także na Śląsk. Przez całe pięć wieków znajdował i znajduje obecnie wielu orędowników, co w efekcie daje przełożenie na ubogacające zróżnicowanie wyznaniowe naszego regionu. Ta różnorodność przyczyniła się do szczególnego rozwoju życia społecznego, gospodarczego, rozkwitu kultury i edukacji oraz działalności charytatywnej. Mimo napięć i nie zawsze łatwej koegzystencji, na naszej śląskiej ziemi udało się wypracować ekumeniczny modus vivendi, co zaowocowało rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym.
Rok Reformacji jest wyjątkową okazją, by zaznajomić mieszkańców naszego województwa z historią ruchu reformacyjnego na tych ziemiach i przypomnieć znaczące wydarzenia, miejsca, a także postaci wybitnych śląskich ewangelików. Pamiętamy m.in.: ks. Jerzego Trzanowskiego, Walentego Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, von Donnersmarcków, Dietlów, siostrę Ewę Thiele-Winkler, ród Michejdów, ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, męczenników reżimu nazistowskiego i komunistycznego – ks. Karola Kulisza i kompozytora Jana Sztwiertnię, ks. Richarda Wagnera, ponadto Jana Gawlasa, Stanisława Hadynę i wielu innych. Ich dorobek gospodarczy, artystyczny, naukowy, społeczno-narodowy godny jest przypomnienia i podkreślenia.

Jako Radni wyraziliśmy wolę, aby w Cieszynie – mieście Reformacji podkreślić zasługi byłych i obecnych mieszkańców naszego regionu wyznania ewangelickiego, dziękując za zaangażowanie na rzecz naszej wspólnoty regionalnej i wyrażając nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajemnego szacunku i zrozumienia współpracę, która czyni śląską różnorodność szansą i bogactwem kulturowym dla Polski.

tekst i foto: Barbara Stelmach-Kubaszczyk
foto: K. Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter