Felietony/Rozmowy

Każesz pamiętać o kwiatach, które po tobie zostaną… obrączkach, które odpoczywają od spuchniętych palców...
Dojrzałość jest mylnie utożsamiana z dorosłością. 
Książki otwierają przed nami inny świat. 
Słowo „kocham” nie opisuje tylko i wyłącznie naszych uczuć. To również odpowiedzialność i trwanie obok.

Spotykam ludzi cichych, pogodzonych ze swoim losem, skromnych...

Przestańmy sprawiać sobie przykrość. Przestańmy się ranić. 
Dlaczego powinniśmy rozmawiać z Panem Bogiem?

...kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno.