Z życia Kościoła

Koncert żeńskiego zespołu kameralnego "VOCALIS", działającego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie zapoczątkował - w kaplicy Sióstr Boromeuszek w Cieszynie kolejną Kampanię Ogólnopolską Pól Nadziei.
Dokładnie 98 lat temu - 11 listopada 1918 roku, po 123 latach ucisku Polska ponownie powróciła na mapę Europy.
Marcin urodził się ok. 316 roku w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier w rodzinie pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Prawdopodobnie imię Martinus pochodzi od Marsa, boga wojny. Przez wieki powstało tak wiele życiorysów Marcina i legend, że do dziś trudno ustalić fakty.
Jeśli jeszcze nie zacząłeś kisić kapusty to przypominamy, że przyszła na to odpowiednia pora. W tradycji Śląska Cieszyńskiego to właśnie po Zaduszkach, a przed św. Marcinem (11 listopada) domownicy rozpoczynali „deptani” kapusty.
O godzinie 15-tej w kaplicy w domu sióstr z Koronką do Miłosierdzia Bożego i modlitwą w ciągu dnia… Serce płacze z powracającym pytaniem: DLACZEGO?
Początkowo ogień, który miał rozjaśniać duszom kierunek - płonął na rozstajach dróg. Pod koniec XVI wieku ogień zapłonął również na grobach zmarłych, dając początek zwyczajom, które są nam znane już bliżej.
Ciszej tu… puściej… i żalu więcej… i smutku. I boli bardziej. – Mniej nie będzie. Czas nie zatrze żalu, nie zatrze tęsknoty. 
22 października, wspólnoty katolickie z parafii diecezji bielsko-żywieckiej...